ترمینال باکس ضد انفجار 

رسام  صنعت تامیین کننده انواع ترمینال باکس ضد انفجار
قابل استفاده در محیط های مستعد انفجار ZONE 1 – 2

ترمینال باکس های ضد انفجار معمولا از جنس استیل ساخته می شوند و دارای ایمنی مضاعف می باشند.
ترمینال باکس ها دارای ابعاد و اندازه های متفاوت هستند که بر حسب نیاز مورد استفاده قرار می گیرند.